C. confusum

Colchicum confusum K. Persson, 1999

 

Άνθιση: ΣεπτέμβριοςΟκτώβριος (-αρχέςΝοεμβρίου). Φύλλα Απρίλιο με Ιούνιο.

Βολβός ωοειδής έως σφαιρικός, έως 5 (-6) Χ 4 (-4.5) εκ. Χιτώνες συχνότερα υποδερματώδεις έως δερματώδεις, κάποιες φορές υπομεμβρανώδεις, κόκκινο-καφέ έως μαύρο-καφέ, με λαιμό μήκους έως 8 (-13) εκ.

Φύλλα 3-5, υστεράνθια, εκπτυσσόμενα όλα από το επίπεδο του εδάφους, έως 20 (-23) Χ 3.5 (-4.5) εκ, όρθια-αποκλίνοντα έως αποκλίνοντα-τοξοειδή, εμφανώς βαθμιαία στενούμενα στην άκρη, κορυφή στενή, αμβλεία, επίπεδα αλλά με εμφανή καρίνα, συνεστραμένα-κυματιστά, με περιθώριο χόνδρινο ή συχνά τραχύ.   

Άνθη (1-) 2-5 (-7), κόκκινα-πορφυρά έως πορφυρά, σπανιότερα μοβ-πορφυρά, κάποιες φορές με αχνή μωσαίκωση, με μεσαία λευκή λωρίδα, και έως 19 (-23) έντονες λωρίδες και ευθείες, παράλληλες νευρώσεις, με άτονες αναστομώσεις. Λαιμός λευκωπός, συχνά με πορφυρές ‘πιτσιλιές’. Τέπαλα έως 4.5 (-6.5) Χ 1 (-1.5) εκ, κάπως άνισα μεταξύ τους. Ρηχές, τριχωτές αύλακες στην βάση την στημόνων. Στήμονες έως το ½ του μήκους των τεπάλων, νήματα λευκωπά, συχνά με πορφυρές ‘πιτσιλιές’. Βάση στημόνων, ελαφρά διογκωμένη, κίτρινη, ανθήρες κίτρινοι. Στύλοι λίγο ή περισσότερο μακρύτεροι των στημόνων, λευκοί, συχνά με πορφυρές ‘πιτσιλιές’, στίγματα κατερχόμενα.

Κάψες, στο επίπεδο του εδάφους, έως 5 Χ 2.7 εκ, συνήθως ελλειπτικές. Σπέρματα καφετί, με μεγάλο, έντονα κιτρινωπό-λευκό, προσάρτημα

Χρωμοσωματικός αριθμός: 2n=40

Εξάπλωση: EΝΔΗΜΙΚΟ της Κ και Β Ελλάδας (Γρεβενά, Όλυμπος, ορεινή Καρδίτσα, Άγραφα, Κόζιακας, πέρασμα Κατάρας, Μέτσοβο, Κέρκυρα, Παρνασσος, κ.α).                                                                                      

Βιότοπος: σε βοσκημένα λιβάδια και δολίνες, ανοίγματα κωνοφόρων δασών, θαμνώδεις πλαγιές και ελαιώνες. Γενικά σε βαθειά εδάφη, σε σερπεντινικά και οφιολιθικά υποστρώματα, σπανιότερα σε ασβεστόλιθους, σε υψόμετρα 300-1400μ., συχνά μαζί με C. autumnale και C. haynaldii.    

Tαξινομικά σχόλια: πολύπαρόμοιο με το C. autumnale, αλλά συχνότερα με σκουρότερους και παχύτερους χιτώνες, με άνθη συχνά μικρότερα και σκουρότερα, με στενότερα τέπαλα, που εμφανίζουν σπανιότερα μωσαίκωση. Το σχήμα των φύλλων, περισσότερο από τα άλλα μέρη, δίνουν ξεκάθαρη διάγνωση: το C. autumnale έχει φύλλα περισσότερο όρθια, επιμήκη, με το πλατύτερο σημείο να βρίσκεται στο μέσο του φύλλου (ή πολύ κοντά σε αυτό), στενούμενα απότομα στην κορυφή (σε αντίθεση με τα περισσότερο στραμμένα προς τα έξω, περισσότερο λογχοειδή, πλατύτερα προς την βάση τους, στενούμενα βαθμιαία στην κορυφή, φύλλα του C. confusum), με μάλλον λεπτό, χόνδρινο περιθώριο (και όχι παχύ χόνδρινο). Τέλος, τα φύλλα είναι συχνά μεγαλύτερα και λιγότερο συνεστραμένα.   

 

 

Flowering: September-October (-early November). Leaves April to June.

Corm ovoid to globose, up to 5 (-6) X 4 (-4.5) cm. Tunics more often subcoriaceous to coriaceous, occasionally submembranous, reddish-brown to blackish-brown, with a neck up to 8 (-13) cm long.

Leaves 3-5, hysteranthous, crowded at ground level, up to 20 (-23) X 3.5 (-4.5) cm, erecto-patent to patulous-arcuate, distally pronouncedly long-attenuate with a narrow, obtuse, sometime cucullate apex, flattish but keeled, twisted-undulate, margins cartilaginous, glabrous or occasionally scabrid.

Flowers (1-) 2-5 (-7), mid to deep reddish-purple to purple, rarely violet-purple, occasionally obscurely tessellated, with a median white streak on upper side, densely veined by up to 19 (-23), straight parallel nerves with obscure anastomoses. Tube whitish, often flushed purplish. Tepals up to 4.5 (-6.5) X 1 (-1.5) cm, rather unequal. Filament channels shallow, puberulous to pubescent. Stamens up to ½ of tepals length, filaments whitish, often flushed purplish, slightly thicker base yellow, anthers yellow. Styles slightly to much overtopping stamens, white, often flushed purplish, stigmas decurrent. 

Capsules at ground level, up to 5 X 2.7 cm, mostly ellipsoid. Seeds rufous- brown to brown, raphe region swollen to a very yellowish-white appendage  

Chromose number: 2n=40                               

Distribution: ENDEMIC to C and N Greece (Grevena, mt. Olimpos, Karditsa, Agrapha, Mt Koziakas, Kalambaka, Katara pass, Metsovo, Kerkira, Parnassos, etc). 

Habitats: Grazed meadows and dolines, openings of coniferous forests, shrubby slopes, olive groves. Generally in deep soil, on schistose or ophiolitic, more rarely limestone, altitude 300-1400m, sometimes together with C. autumnale and C. haynaldii.    

Taxonomic notes: very like C. autumnale, but with mostly darker and thicker tunics, flowers frequently smaller and darker, with narrower tepals, only rarely tessalleted. Leaves, above all shape, are more clear-cut:  C. autumnale, has mostly suberect, oblong leaves, widest at or just below the middle and distally short-tapering (versus erector-patent to patent, mostly lanceolate, widest in basal part, narrowly long-tapering towards apex), and they have rather obscurely cartilaginous margins (versus distinctly cartilaginous). Moreover, they are quite often larger, less twisted.

 

Συνολική εξάπλωση του C. confusum / Total distribution of C. confusum

 

C. confusum

 

Κύρια βιβλιογραφική πηγή για αυτό το άρθρο:

Main reference course for this article:

 

Persson, K. 1999. New and revised species of Colchicum (Colchicaceae) from the Balkan Peninsula. – Pl. Syst. Evol. 217: 55-80.